דלג לתוכן עיקרי
24.16.61.06

החזר הוצאות רכב

תקציב מאושר: 1,350,000
תקנה תקציבית בתכנית לשכת הבריאות מחוז (תחת תחום בריאות הציבור בסעיף משרד הבריאות).
כוללת תקציב עבור הוצאה מסוג ספציפי בפעילות אחת של הממשלה.
בשנת 2015 תקציב החזר הוצאות רכב הוא ₪1,345,000.
אחרי העברות תקציביות, התקציב הוא ₪1,350,000
זוהי תקנת הוצאה המשמשת לצורך שכר-שכר בארץ.

הביצוע בשנת 2014 עמד על ₪1,567,193
תקציב זה פעיל בין השנים: 2011 - 2015.

איך התקציב בסעיף זה השתנה לאורך השנים?

ערכי התקציב לאורך השנים (כפי שהופיעו בספרי התקציב)