דלג לתוכן עיקרי
24.16.61.05

כוננויות רופאים

תקציב מאושר: 118,000
תקנה תקציבית בתכנית לשכת הבריאות מחוז (תחת תחום בריאות הציבור בסעיף משרד הבריאות).
כוללת תקציב עבור הוצאה מסוג ספציפי בפעילות אחת של הממשלה.
בשנת 2012 תקציב כוננויות רופאים לא הוקצה.
אחרי העברות תקציביות, התקציב הוא ₪118,000
זוהי תקנת הוצאה המשמשת לצורך שכר-שכר בארץ.

באילו דרכים ושיטות מוציאים את הכסף בסעיף זה?