דלג לתוכן עיקרי
24.16.61.05

עבודה בלתי צמיתה חודשי עבודה מנמש 18

תקציב מאושר: 140,000
תקנה תקציבית בתכנית לשכת בריאות מחוז אשקלון (תחת תחום שרותי בריאות הציבור בסעיף משרד הבריאות).
כוללת תקציב עבור הוצאה מסוג ספציפי בפעילות אחת של הממשלה.
בשנת 2004 תקציב עבודה בלתי צמיתה חודשי עבודה מנמש 18 לא הוקצה.
אחרי העברות תקציביות, התקציב הוא ₪140,000
זוהי תקנת הוצאה המשמשת לצורך שכר-שכר בארץ.

הביצוע בשנת 2003 עמד על ₪543,142
תחת סעיף זה מוקצים 6 חודשי עבודה בלתי צמיתה (יועצים וקבלנים)
תקציב זה פעיל בין השנים: 1998 - 2004.

איך התקציב בסעיף זה השתנה לאורך השנים?

ערכי התקציב לאורך השנים (כפי שהופיעו בספרי התקציב)