דלג לתוכן עיקרי
יש להתחבר בכדי
להוסיף לרשימה

שעות נוספות אחיות 2196 פארא 4121 מנמ"ש 2336

24.16.56.06

603,000
בשנת 2004 תקציב שעות נוספות אחיות 2196 פארא 4121 מנמ"ש 2336 הוא ₪381,000.
אחרי העברות תקציביות, התקציב הוא ₪603,000
זוהי תקנת הוצאה המשמשת לצורך שכר-שכר בארץ.

באילו דרכים ושיטות מוציאים את הכסף בסעיף זה?