דלג לתוכן עיקרי
24.16.51.31

שכ"א פיקוח על בריאות

תקציב מאושר: 673,000
תקנה תקציבית בתכנית לשכת בריאות מחוז מרכז (תחת תחום בריאות הציבור בסעיף משרד הבריאות).
כוללת תקציב עבור הוצאה מסוג ספציפי בפעילות אחת של הממשלה.
בשנת 2015 תקציב שכ"א פיקוח על בריאות הוא ₪713,000.
אחרי העברות תקציביות, התקציב הוא ₪673,000
זוהי תקנת הוצאה המשמשת לצורך שכר-שכר בארץ.

הביצוע בשנת 2014 עמד על ₪812,367
תחת סעיף זה מוקצים 6 תקני כח אדם
תקציב זה פעיל בין השנים: 2011 - 2015.

איך התקציב בסעיף זה השתנה לאורך השנים?

ערכי התקציב לאורך השנים (כפי שהופיעו בספרי התקציב)