דלג לתוכן עיקרי
יש להתחבר בכדי
להוסיף לרשימה

עבודה בלתי צמיתה כוננויות 1800 שעות נוספות 16,500 חדשי עבודה אחיות 36 מינהל ומשק שעות נוספות 2560 חודשי עבודה 65

24.16.51.05

3,102,000
בשנת 1997 תקציב עבודה בלתי צמיתה כוננויות 1800 שעות נוספות 16,500 חדשי עבודה אחיות 36 מינהל ומשק שעות נוספות 2560 חודשי עבודה 65 הוא ₪2,838,000.
אחרי העברות תקציביות, התקציב הוא ₪3,102,000
זוהי תקנת הוצאה המשמשת לצורך שכר-שכר בארץ.
תחת סעיף זה מוקצים 1 חודשי עבודה בלתי צמיתה (יועצים וקבלנים)

באילו דרכים ושיטות מוציאים את הכסף בסעיף זה?