דלג לתוכן עיקרי
יש להתחבר בכדי
להוסיף לרשימה

פסיכיאטר מחוזי-עב"צ 0.5 משרת מנמ"ש בח"ע 0.5 משרת ע.ר.א. בח"ע

24.16.41.22

56,000
בשנת 2004 תקציב פסיכיאטר מחוזי-עב"צ 0.5 משרת מנמ"ש בח"ע 0.5 משרת ע.ר.א. בח"ע לא הוקצה.
אחרי העברות תקציביות, התקציב הוא ₪56,000
זוהי תקנת הוצאה המשמשת לצורך שכר-שכר בארץ.
תחת סעיף זה מוקצים 12 חודשי עבודה בלתי צמיתה (יועצים וקבלנים)
תקציב זה פעיל בין השנים: 1997 - 2004.

איך התקציב בסעיף זה השתנה לאורך השנים?

ערכי התקציב לאורך השנים (כפי שהופיעו בספרי התקציב)