דלג לתוכן עיקרי
יש להתחבר בכדי
להוסיף לרשימה

עבודה בלתי צמיתה - טיפות חלב ולשכות

24.16.40.05

2,011,000
בשנת 2010 תקציב עבודה בלתי צמיתה - טיפות חלב ולשכות הוא ₪1,720,000.
אחרי העברות תקציביות, התקציב הוא ₪2,011,000
זוהי תקנת הוצאה המשמשת לצורך שכר-שכר בארץ.

הביצוע בשנת 2009 עמד על ₪1,552,009
תחת סעיף זה מוקצים 126 חודשי עבודה בלתי צמיתה (יועצים וקבלנים)
תקציב זה פעיל בין השנים: 2008 - 2010.

איך התקציב בסעיף זה השתנה לאורך השנים?

ערכי התקציב לאורך השנים (כפי שהופיעו בספרי התקציב)