דלג לתוכן עיקרי
24.16.40.01

שיא כח אדם - טיפות חלב ולשכות

תקציב מאושר: 110,427,000
תקנה תקציבית בתכנית לשכת בריאות מחוז חיפה (תחת תחום שרותי בריאות הציבור בסעיף משרד הבריאות).
כוללת תקציב עבור הוצאה מסוג ספציפי בפעילות אחת של הממשלה.
בשנת 2010 תקציב שיא כח אדם - טיפות חלב ולשכות הוא ₪101,489,000.
אחרי העברות תקציביות, התקציב הוא ₪110,427,000
זוהי תקנת הוצאה המשמשת לצורך שכר-שכר בארץ.

הביצוע בשנת 2009 עמד על ₪111,153,021
תחת סעיף זה מוקצים 787.5 תקני כח אדם
תקציב זה פעיל בין השנים: 2008 - 2010.

איך התקציב בסעיף זה השתנה לאורך השנים?

ערכי התקציב לאורך השנים (כפי שהופיעו בספרי התקציב)