דלג לתוכן עיקרי
24.16.36.07

כוננויות פארא 11064 מנמ"ש 9409 אחיות 256

תקציב מאושר: -
תקנה תקציבית בתכנית לשכת בריאות מחוז צפון (תחת תחום שרותי בריאות הציבור בסעיף משרד הבריאות).
כוללת תקציב עבור הוצאה מסוג ספציפי בפעילות אחת של הממשלה.
בשנת 2006 תקציב כוננויות פארא 11064 מנמ"ש 9409 אחיות 256 לא הוקצה.
זוהי תקנת הוצאה המשמשת לצורך שכר-שכר בארץ.

באילו דרכים ושיטות מוציאים את הכסף בסעיף זה?