דלג לתוכן עיקרי
יש להתחבר בכדי
להוסיף לרשימה

מעבדות מרכזיות ירושלים

24.16.26

9,449,000
בשנת 2015 תקציב מעבדות מרכזיות ירושלים הוא ₪7,162,000.
אחרי העברות תקציביות, התקציב הוא ₪9,449,000
בנוסף, קיימת בסעיף זה הוצאה המותנית בהכנסה בסך של ₪1,200,000.
בחלוקה לפי סוגי הוצאה עיקריים:
  • שכר: ₪5,560,000 (58.84%)
  • רכש וקניות: ₪3,889,000 (41.16%)

הביצוע בשנת 2014 עמד על ₪4,945,693
תחת סעיף זה מוקצים 40 תקני כח אדם , ובנוסף 13 חודשי עבודה בלתי צמיתה (יועצים וקבלנים)
תקציב זה פעיל בין השנים: 1997 - 2015.

מהם תתי הסעיפים של סעיף זה?