דלג לתוכן עיקרי
24.16.22.41

הכנסות מבדיקות

תקציב מאושר: -
תקנה תקציבית בתכנית תל השומר - מעבדה מרכזית (תחת תחום בריאות הציבור בסעיף משרד הבריאות).
כוללת תקציב עבור הוצאה מסוג ספציפי בפעילות אחת של הממשלה.
בשנת 2015 תקציב הכנסות מבדיקות לא הוקצה.
זוהי תקנת הכנסה המשמשת לצורך הכנסות מיועדות-הכנסות תקציב רגיל.

באילו דרכים ושיטות מוציאים את הכסף בסעיף זה?