דלג לתוכן עיקרי
24.16.21.06

שעות נוספות פארא 5500 מנמ"ש 1150

תקציב מאושר: 82,000
תקנה תקציבית בתכנית מעבדות בריאות הציבור (תחת תחום שרותי בריאות הציבור בסעיף משרד הבריאות).
כוללת תקציב עבור הוצאה מסוג ספציפי בפעילות אחת של הממשלה.
בשנת 2003 תקציב שעות נוספות פארא 5500 מנמ"ש 1150 לא הוקצה.
אחרי העברות תקציביות, התקציב הוא ₪82,000
זוהי תקנת הוצאה המשמשת לצורך שכר-שכר בארץ.

הביצוע בשנת 2002 עמד על ₪270,097
תקציב זה פעיל בין השנים: 1998 - 2003.

איך התקציב בסעיף זה השתנה לאורך השנים?

ערכי התקציב לאורך השנים (כפי שהופיעו בספרי התקציב)