דלג לתוכן עיקרי
24.16.21.03

שיא כח אדם ע.ר.א 25.5 מנמ"ש 13

תקציב מאושר: -
תקנה תקציבית בתכנית מעבדות בריאות הציבור (תחת תחום בריאות הציבור בסעיף משרד הבריאות).
כוללת תקציב עבור הוצאה מסוג ספציפי בפעילות אחת של הממשלה.
בשנת 2011 תקציב שיא כח אדם ע.ר.א 25.5 מנמ"ש 13 לא הוקצה.
זוהי תקנת הוצאה המשמשת לצורך שכר-שכר בארץ.

באילו דרכים ושיטות מוציאים את הכסף בסעיף זה?