דלג לתוכן עיקרי
בשנת 2000 תקציב אבו כביר - המכון לרפואה הוא ₪6,755,000.
אחרי העברות תקציביות, התקציב הוא ₪5,813,000
יחד עם הכנסות עצמיות של ₪1,333,000, סך ההוצאות תחת סעיף זה הן ₪7,146,000.
בנוסף, קיימת בסעיף זה הוצאה המותנית בהכנסה בסך של ₪1,248,000.
בחלוקה לפי סוגי הוצאה עיקריים:
  • שכר: ₪5,587,000 (78.18%)
  • רכש וקניות: ₪1,559,000 (21.82%)

הביצוע בשנת 1999 עמד על ₪5,520,448
תחת סעיף זה מוקצים 29.5 תקני כח אדם , ובנוסף 42 חודשי עבודה בלתי צמיתה (יועצים וקבלנים)
תקציב זה פעיל בין השנים: 1997 - 2000.

מהם תתי הסעיפים של סעיף זה?