דלג לתוכן עיקרי
24.16.11.01

שיא כח אדם רופאים 4.5 אחיות 2 עובדים מקצועיים 6 עובדי מינהל ומשק 15

תקציב מאושר: -
תקנה תקציבית בתכנית פעולות המכון לבדיקות (תחת תחום שרותי בריאות הציבור בסעיף משרד הבריאות).
כוללת תקציב עבור הוצאה מסוג ספציפי בפעילות אחת של הממשלה.
בשנת 2000 תקציב שיא כח אדם רופאים 4.5 אחיות 2 עובדים מקצועיים 6 עובדי מינהל ומשק 15 לא הוקצה.
זוהי תקנת הוצאה המשמשת לצורך שכר-שכר בארץ.

הביצוע בשנת 1999 עמד על ₪2,561,541
תחת סעיף זה מוקצים 27.5 תקני כח אדם
תקציב זה פעיל בין השנים: 1997 - 2000.

איך התקציב בסעיף זה השתנה לאורך השנים?

ערכי התקציב לאורך השנים (כפי שהופיעו בספרי התקציב)