דלג לתוכן עיקרי
24.16.11

פעולות המכון לבדיקות

תקציב מאושר: 1,475,000
תכנית בתקציב המדינה - תחת תחום שרותי בריאות הציבור בסעיף משרד הבריאות.
לרוב כוללת תקציב עבור פעילות מרכזית אחת של הממשלה. העברות תקציביות מבוצעות ברמת התכנית.
בשנת 2010 תקציב פעולות המכון לבדיקות הוא ₪865,000.
אחרי העברות תקציביות, התקציב הוא ₪1,475,000
בחלוקה לפי סוגי הוצאה עיקריים:
  • שכר: ₪1,310,000 (88.81%)
  • רכש וקניות: ₪165,000 (11.19%)

הביצוע בשנת 2009 עמד על ₪787,931
תחת סעיף זה מוקצים 42.5 תקני כח אדם , ובנוסף 6 חודשי עבודה בלתי צמיתה (יועצים וקבלנים)
תקציב זה פעיל בין השנים: 1997 - 2010.

מהם תתי הסעיפים של סעיף זה?