דלג לתוכן עיקרי
בשנת 2010 תקציב שכ"א בריאות השן מנמ"ש הוא ₪378,000.
אחרי העברות תקציביות, התקציב הוא ₪1,328,000
זוהי תקנת הוצאה המשמשת לצורך שכר-שכר בארץ.
בנוסף, קיימת בסעיף זה הוצאה המותנית בהכנסה בסך של ₪813,000.

הביצוע בשנת 2009 עמד על ₪2,009,092
תחת סעיף זה מוקצים 10.5 תקני כח אדם
תקציב זה פעיל בין השנים: 2002 - 2010.

איך התקציב בסעיף זה השתנה לאורך השנים?

ערכי התקציב לאורך השנים (כפי שהופיעו בספרי התקציב)