דלג לתוכן עיקרי
24.16.03.43

חינוך וקידום בריאות - השתתפות משרד החינוך

תקציב מאושר: -576,000
תקנה תקציבית בתכנית רפואה מונעת (תחת תחום שירותי בריאות הציבור בסעיף משרד הבריאות).
כוללת תקציב עבור הוצאה מסוג ספציפי בפעילות אחת של הממשלה.
בשנת 2019 תקציב חינוך וקידום בריאות - השתתפות משרד החינוך הוא ₪-1,355,000.
אחרי העברות תקציביות, התקציב הוא ₪-576,000
זוהי תקנת הכנסה המשמשת לצורך העברות פנים תקציביות-השתתפויות.

הביצוע בשנת 2018 עמד על ₪-576,000
תקציב זה פעיל בין השנים: 2016 - 2019.

איך התקציב בסעיף זה השתנה לאורך השנים?

ערכי התקציב לאורך השנים (כפי שהופיעו בספרי התקציב)