דלג לתוכן עיקרי
24.16.03

רפואה מונעת

תקציב מאושר: 764,197,000
תכנית בתקציב המדינה - תחת תחום שירותי בריאות הציבור בסעיף משרד הבריאות.
לרוב כוללת תקציב עבור פעילות מרכזית אחת של הממשלה. העברות תקציביות מבוצעות ברמת התכנית.
בשנת 2024 תקציב רפואה מונעת הוא ₪764,197,000.
בחלוקה לפי סוגי הוצאה עיקריים:
  • שכר: ₪2,651,000 (0.35%)
  • רכש וקניות: ₪761,546,000 (99.65%)

הביצוע בשנת 2022 עמד על ₪818,119,399
תחת סעיף זה מוקצים 8 תקני כח אדם
תקציב זה פעיל בין השנים: 2016 - 2024.

מהם תתי הסעיפים של סעיף זה?