דלג לתוכן עיקרי
יש להתחבר בכדי
להוסיף לרשימה

עבודה בלתי צמיתה מחלקה לשחפת ואיידס- מנמ"ש

24.16.02.42

62,000
בשנת 2007 תקציב עבודה בלתי צמיתה מחלקה לשחפת ואיידס- מנמ"ש הוא ₪104,000.
אחרי העברות תקציביות, התקציב הוא ₪62,000
זוהי תקנת הוצאה המשמשת לצורך שכר-שכר בארץ.

הביצוע בשנת 2006 עמד על ₪60,338
תחת סעיף זה מוקצים 6 חודשי עבודה בלתי צמיתה (יועצים וקבלנים)
תקציב זה פעיל בין השנים: 1997 - 2007.

איך התקציב בסעיף זה השתנה לאורך השנים?

ערכי התקציב לאורך השנים (כפי שהופיעו בספרי התקציב)