דלג לתוכן עיקרי
24.16.02.41

שיא כ"א - מחלקה לשחפת ואיידס - מנמ"ש

תקציב מאושר: 720,000
תקנה תקציבית בתכנית פעולות מרכזיות (תחת תחום שרותי בריאות הציבור בסעיף משרד הבריאות).
כוללת תקציב עבור הוצאה מסוג ספציפי בפעילות אחת של הממשלה.
בשנת 2007 תקציב שיא כ"א - מחלקה לשחפת ואיידס - מנמ"ש הוא ₪924,000.
אחרי העברות תקציביות, התקציב הוא ₪720,000
זוהי תקנת הוצאה המשמשת לצורך שכר-שכר בארץ.

הביצוע בשנת 2006 עמד על ₪731,416
תחת סעיף זה מוקצים 5.5 תקני כח אדם
תקציב זה פעיל בין השנים: 1997 - 2007.

איך התקציב בסעיף זה השתנה לאורך השנים?

ערכי התקציב לאורך השנים (כפי שהופיעו בספרי התקציב)