דלג לתוכן עיקרי
24.16.02.40

הכנסה מבדיקות שרות המזון

תקציב מאושר: -
תקנה תקציבית בתכנית פעולות מרכזיות (תחת תחום שרותי בריאות הציבור בסעיף משרד הבריאות).
כוללת תקציב עבור הוצאה מסוג ספציפי בפעילות אחת של הממשלה.
בשנת 2001 תקציב הכנסה מבדיקות שרות המזון לא הוקצה.
זוהי תקנת הכנסה המשמשת לצורך הכנסות מיועדות-הכנסות תקציב רגיל.

באילו דרכים ושיטות מוציאים את הכסף בסעיף זה?