דלג לתוכן עיקרי
יש להתחבר בכדי
להוסיף לרשימה

עבודה בלתי צמיתה שירות המזון מנמ"ש

24.16.02.28

-
בשנת 2007 תקציב עבודה בלתי צמיתה שירות המזון מנמ"ש לא הוקצה.
זוהי תקנת הוצאה המשמשת לצורך שכר-שכר בארץ.
בנוסף, קיימת בסעיף זה הוצאה המותנית בהכנסה בסך של ₪1,086,000.

הביצוע בשנת 2006 עמד על ₪698,724
תחת סעיף זה מוקצים 52 חודשי עבודה בלתי צמיתה (יועצים וקבלנים)
תקציב זה פעיל בין השנים: 1999 - 2007.

איך התקציב בסעיף זה השתנה לאורך השנים?

ערכי התקציב לאורך השנים (כפי שהופיעו בספרי התקציב)