דלג לתוכן עיקרי
יש להתחבר בכדי
להוסיף לרשימה

עבודה בלתי צמיתה חודשי עבודה 103

24.16.02.28

1,219,000
בשנת 1998 תקציב עבודה בלתי צמיתה חודשי עבודה 103 הוא ₪1,103,000.
אחרי העברות תקציביות, התקציב הוא ₪1,219,000
זוהי תקנת הוצאה המשמשת לצורך שכר-שכר בארץ.
תחת סעיף זה מוקצים 104 חודשי עבודה בלתי צמיתה (יועצים וקבלנים)

באילו דרכים ושיטות מוציאים את הכסף בסעיף זה?