דלג לתוכן עיקרי
יש להתחבר בכדי
להוסיף לרשימה

עבודה בלתי צמיתה להפעלת ועדות ניידות רכב - מנמ"ש

24.16.01.84

59,000
בשנת 2009 תקציב עבודה בלתי צמיתה להפעלת ועדות ניידות רכב - מנמ"ש לא הוקצה.
אחרי העברות תקציביות, התקציב הוא ₪59,000
זוהי תקנת הוצאה המשמשת לצורך שכר-שכר בארץ.

הביצוע בשנת 2008 עמד על ₪350,000
תקציב זה פעיל בין השנים: 2006 - 2009.

איך התקציב בסעיף זה השתנה לאורך השנים?

ערכי התקציב לאורך השנים (כפי שהופיעו בספרי התקציב)