דלג לתוכן עיקרי
24.16.01.32

פיקוח ובקרה על בריאות התלמיד ומינהלת פיילוט ת"א וירושלים

תקציב מאושר: 3,076,000
תקנה תקציבית בתכנית הנהלה (תחת תחום שרותי בריאות הציבור בסעיף משרד הבריאות).
כוללת תקציב עבור הוצאה מסוג ספציפי בפעילות אחת של הממשלה.
בשנת 2010 תקציב פיקוח ובקרה על בריאות התלמיד ומינהלת פיילוט ת"א וירושלים הוא ₪5,146,000.
אחרי העברות תקציביות, התקציב הוא ₪3,076,000
זוהי תקנת הוצאה המשמשת לצורך שכר-שכר בארץ.

הביצוע בשנת 2009 עמד על ₪3,325,850
תחת סעיף זה מוקצים 28 תקני כח אדם
תקציב זה פעיל בין השנים: 2007 - 2010.

איך התקציב בסעיף זה השתנה לאורך השנים?

ערכי התקציב לאורך השנים (כפי שהופיעו בספרי התקציב)