דלג לתוכן עיקרי
24.16.01.01

שיא כח אדם (היחידה למניעת מומים מולדים והסדר התמחות רופאים)

תקציב מאושר: 6,518,000
תקנה תקציבית בתכנית הנהלה (תחת תחום שרותי בריאות הציבור בסעיף משרד הבריאות).
כוללת תקציב עבור הוצאה מסוג ספציפי בפעילות אחת של הממשלה.
בשנת 2010 תקציב שיא כח אדם (היחידה למניעת מומים מולדים והסדר התמחות רופאים) הוא ₪5,649,000.
אחרי העברות תקציביות, התקציב הוא ₪6,518,000
זוהי תקנת הוצאה המשמשת לצורך שכר-שכר בארץ.

הביצוע בשנת 2009 עמד על ₪5,801,408
תחת סעיף זה מוקצים 41 תקני כח אדם
תקציב זה פעיל בין השנים: 2008 - 2010.

איך התקציב בסעיף זה השתנה לאורך השנים?

ערכי התקציב לאורך השנים (כפי שהופיעו בספרי התקציב)