דלג לתוכן עיקרי
24.16.01.01

שיא כח אדם רופאים 3.5 אחיות 7 ע.ר.א 3 עובדי מינהל 5

תקציב מאושר: 3,780,000
תקנה תקציבית בתכנית הנהלה (תחת תחום שרותי בריאות הציבור בסעיף משרד הבריאות).
כוללת תקציב עבור הוצאה מסוג ספציפי בפעילות אחת של הממשלה.
בשנת 2007 תקציב שיא כח אדם רופאים 3.5 אחיות 7 ע.ר.א 3 עובדי מינהל 5 הוא ₪2,442,000.
אחרי העברות תקציביות, התקציב הוא ₪3,780,000
זוהי תקנת הוצאה המשמשת לצורך שכר-שכר בארץ.

הביצוע בשנת 2006 עמד על ₪2,575,016
תחת סעיף זה מוקצים 18.5 תקני כח אדם
תקציב זה פעיל בין השנים: 2003 - 2007.

איך התקציב בסעיף זה השתנה לאורך השנים?

ערכי התקציב לאורך השנים (כפי שהופיעו בספרי התקציב)