דלג לתוכן עיקרי
24.13.81.19

הפחתה מתקציב חוק שיקום

תקציב מאושר: -
תקנה תקציבית בתכנית באר-שבע - מרכז לבריאות (תחת תחום שירותי בריאות הנפש בסעיף משרד הבריאות).
כוללת תקציב עבור הוצאה מסוג ספציפי בפעילות אחת של הממשלה.
בשנת 2008 תקציב הפחתה מתקציב חוק שיקום הוא ₪-1,917,000.
אחרי העברות תקציביות, התקציב הוא ₪-
זוהי תקנת הכנסה המשמשת לצורך העברות פנים תקציביות-הפחתות.
תקציב זה פעיל בין השנים: 2007 - 2008.

איך התקציב בסעיף זה השתנה לאורך השנים?

ערכי התקציב לאורך השנים (כפי שהופיעו בספרי התקציב)