דלג לתוכן עיקרי
24.13.81.05

עבודה בלתי צמיתה אחיות 515 פארא 40 מנמ"ש 21

תקציב מאושר: 5,422,000
תקנה תקציבית בתכנית באר-שבע - מרכז לבריאות (תחת תחום שירותי בריאות הנפש בסעיף משרד הבריאות).
כוללת תקציב עבור הוצאה מסוג ספציפי בפעילות אחת של הממשלה.
בשנת 2004 תקציב עבודה בלתי צמיתה אחיות 515 פארא 40 מנמ"ש 21 הוא ₪4,543,000.
אחרי העברות תקציביות, התקציב הוא ₪5,422,000
זוהי תקנת הוצאה המשמשת לצורך שכר-שכר בארץ.

הביצוע בשנת 2003 עמד על ₪7,923,460
תחת סעיף זה מוקצים 555 חודשי עבודה בלתי צמיתה (יועצים וקבלנים)
תקציב זה פעיל בין השנים: 1999 - 2004.

איך התקציב בסעיף זה השתנה לאורך השנים?

ערכי התקציב לאורך השנים (כפי שהופיעו בספרי התקציב)