דלג לתוכן עיקרי
יש להתחבר בכדי
להוסיף לרשימה

עבודה בלתי צמיתה חודשי עבודה 876

24.13.81.05

10,161,000
בשנת 1998 תקציב עבודה בלתי צמיתה חודשי עבודה 876 הוא ₪14,633,000.
אחרי העברות תקציביות, התקציב הוא ₪10,161,000
זוהי תקנת הוצאה המשמשת לצורך שכר-שכר בארץ.
תחת סעיף זה מוקצים 217 חודשי עבודה בלתי צמיתה (יועצים וקבלנים)

באילו דרכים ושיטות מוציאים את הכסף בסעיף זה?