דלג לתוכן עיקרי
24.13.66.16

הכנסות מבטוח לאומי

תקציב מאושר: -
תקנה תקציבית בתכנית בי"ח מאוחד לחולי נפש (תחת תחום מרכזים רפואיים לבריאות בסעיף משרד הבריאות).
כוללת תקציב עבור הוצאה מסוג ספציפי בפעילות אחת של הממשלה.
בשנת 2014 תקציב הכנסות מבטוח לאומי לא הוקצה.
זוהי תקנת הכנסה המשמשת לצורך הכנסות מיועדות-הכנסות תקציב רגיל.

באילו דרכים ושיטות מוציאים את הכסף בסעיף זה?