דלג לתוכן עיקרי
יש להתחבר בכדי
להוסיף לרשימה

שעות נוספות אחיות 37,885 ע.ר.א 1,559 מנמ"ש 12,661

24.13.66.06

5,231,000
בשנת 2014 תקציב שעות נוספות אחיות 37,885 ע.ר.א 1,559 מנמ"ש 12,661 הוא ₪3,774,000.
אחרי העברות תקציביות, התקציב הוא ₪5,231,000
זוהי תקנת הוצאה המשמשת לצורך שכר-שכר בארץ.

הביצוע בשנת 2013 עמד על ₪4,837,790
תקציב זה פעיל בין השנים: 2006 - 2014.

איך התקציב בסעיף זה השתנה לאורך השנים?

ערכי התקציב לאורך השנים (כפי שהופיעו בספרי התקציב)