דלג לתוכן עיקרי
24.13.66.05

עבודה בלתי צמיתה חודשי עבודה 138

תקציב מאושר: 5,812,000
תקנה תקציבית בתכנית בית חולים לחולי נפש (תחת תחום שירותי בריאות הנפש בסעיף משרד הבריאות).
כוללת תקציב עבור הוצאה מסוג ספציפי בפעילות אחת של הממשלה.
בשנת 1998 תקציב עבודה בלתי צמיתה חודשי עבודה 138 הוא ₪4,659,000.
אחרי העברות תקציביות, התקציב הוא ₪5,812,000
זוהי תקנת הוצאה המשמשת לצורך שכר-שכר בארץ.
תחת סעיף זה מוקצים 1 חודשי עבודה בלתי צמיתה (יועצים וקבלנים)

באילו דרכים ושיטות מוציאים את הכסף בסעיף זה?