דלג לתוכן עיקרי
24.13.66

בי"ח מאוחד לחולי נפש

תקציב מאושר: 110,249,000
תכנית בתקציב המדינה - תחת תחום מרכזים רפואיים לבריאות בסעיף משרד הבריאות.
לרוב כוללת תקציב עבור פעילות מרכזית אחת של הממשלה. העברות תקציביות מבוצעות ברמת התכנית.
בשנת 2014 תקציב בי"ח מאוחד לחולי נפש הוא ₪116,248,000.
אחרי העברות תקציביות, התקציב הוא ₪110,249,000
בחלוקה לפי סוגי הוצאה עיקריים:
  • שכר: ₪110,249,000 (100%)

הביצוע בשנת 2013 עמד על ₪123,763,498
תחת סעיף זה מוקצים 434 תקני כח אדם , ובנוסף 224 חודשי עבודה בלתי צמיתה (יועצים וקבלנים)
תקציב זה פעיל בין השנים: 2005 - 2014.

מהם תתי הסעיפים של סעיף זה?