דלג לתוכן עיקרי
24.13.63.10

שעות נוספות מנמ"ש

תקציב מאושר: -
תקנה תקציבית בתכנית מעון ירושלים (18+18) (תחת תחום שירותי בריאות הנפש בסעיף משרד הבריאות).
כוללת תקציב עבור הוצאה מסוג ספציפי בפעילות אחת של הממשלה.
בשנת 2007 תקציב שעות נוספות מנמ"ש לא הוקצה.
זוהי תקנת הוצאה המשמשת לצורך שכר-שכר בארץ.

באילו דרכים ושיטות מוציאים את הכסף בסעיף זה?