דלג לתוכן עיקרי
24.13.61.15

קנית סחורות ושרותים

תקציב מאושר: 3,327,000
תקנה תקציבית בתכנית כפר שאול - בית חולים (תחת תחום שירותי בריאות הנפש בסעיף משרד הבריאות).
כוללת תקציב עבור הוצאה מסוג ספציפי בפעילות אחת של הממשלה.
בשנת 2004 תקציב קנית סחורות ושרותים הוא ₪2,253,000.
אחרי העברות תקציביות, התקציב הוא ₪3,327,000
זוהי תקנת הוצאה המשמשת לצורך קניות-קניות בארץ.

הביצוע בשנת 2003 עמד על ₪7,914,793
תקציב זה פעיל בין השנים: 1997 - 2004.

איך התקציב בסעיף זה השתנה לאורך השנים?

ערכי התקציב לאורך השנים (כפי שהופיעו בספרי התקציב)