דלג לתוכן עיקרי
24.13.61.07

תורנויות רופאים

תקציב מאושר: 800,000
תקנה תקציבית בתכנית כפר שאול - בית חולים (תחת תחום שירותי בריאות הנפש בסעיף משרד הבריאות).
כוללת תקציב עבור הוצאה מסוג ספציפי בפעילות אחת של הממשלה.
בשנת 2004 תקציב תורנויות רופאים הוא ₪1,143,000.
אחרי העברות תקציביות, התקציב הוא ₪800,000
זוהי תקנת הוצאה המשמשת לצורך שכר-שכר בארץ.

הביצוע בשנת 2003 עמד על ₪860,380
תקציב זה פעיל בין השנים: 1999 - 2004.

איך התקציב בסעיף זה השתנה לאורך השנים?

ערכי התקציב לאורך השנים (כפי שהופיעו בספרי התקציב)