דלג לתוכן עיקרי
יש להתחבר בכדי
להוסיף לרשימה

שעות נוספות אחיות 23680 פארא 967 מנמ"ש 4583

24.13.61.06

1,474,000
בשנת 2004 תקציב שעות נוספות אחיות 23680 פארא 967 מנמ"ש 4583 הוא ₪1,350,000.
אחרי העברות תקציביות, התקציב הוא ₪1,474,000
זוהי תקנת הוצאה המשמשת לצורך שכר-שכר בארץ.

באילו דרכים ושיטות מוציאים את הכסף בסעיף זה?