דלג לתוכן עיקרי
יש להתחבר בכדי
להוסיף לרשימה

עבודה בלתי צמיתה עובדים רפואיים תור.רופאים 360 כוננ.רופאים 780 שע.נוס.אחיות 16050 שע.נוס.ע.ר.א.115 חודשי עבודה אחיות 108 מינהל ומשק כונניות 521 שעות נוספות 3950 חדשי עבודה 34

24.13.61.05

5,113,000
בשנת 1997 תקציב עבודה בלתי צמיתה עובדים רפואיים תור.רופאים 360 כוננ.רופאים 780 שע.נוס.אחיות 16050 שע.נוס.ע.ר.א.115 חודשי עבודה אחיות 108 מינהל ומשק כונניות 521 שעות נוספות 3950 חדשי עבודה 34 הוא ₪4,604,000.
אחרי העברות תקציביות, התקציב הוא ₪5,113,000
זוהי תקנת הוצאה המשמשת לצורך שכר-שכר בארץ.
תחת סעיף זה מוקצים 1 חודשי עבודה בלתי צמיתה (יועצים וקבלנים)

באילו דרכים ושיטות מוציאים את הכסף בסעיף זה?