דלג לתוכן עיקרי
בשנת 2004 תקציב כפר שאול - בית חולים הוא ₪39,276,000.
אחרי העברות תקציביות, התקציב הוא ₪40,485,000
בנוסף, קיימת בסעיף זה הוצאה המותנית בהכנסה בסך של ₪3,872,000.
בחלוקה לפי סוגי הוצאה עיקריים:
  • שכר: ₪37,158,000 (91.78%)
  • רכש וקניות: ₪3,327,000 (8.22%)

הביצוע בשנת 2003 עמד על ₪41,871,354
תחת סעיף זה מוקצים 217 תקני כח אדם , ובנוסף 124 חודשי עבודה בלתי צמיתה (יועצים וקבלנים)
תקציב זה פעיל בין השנים: 1997 - 2004.

מהם תתי הסעיפים של סעיף זה?