דלג לתוכן עיקרי
יש להתחבר בכדי
להוסיף לרשימה

עבודה בלתי צמיתה רופאים 42 אחיות 12 פארה 54 מנמ"ש 18

24.13.56.05

1,826,000
בשנת 2014 תקציב עבודה בלתי צמיתה רופאים 42 אחיות 12 פארה 54 מנמ"ש 18 הוא ₪2,004,000.
אחרי העברות תקציביות, התקציב הוא ₪1,826,000
זוהי תקנת הוצאה המשמשת לצורך שכר-שכר בארץ.

הביצוע בשנת 2013 עמד על ₪1,824,655
תחת סעיף זה מוקצים 126 חודשי עבודה בלתי צמיתה (יועצים וקבלנים)
תקציב זה פעיל בין השנים: 2004 - 2014.

איך התקציב בסעיף זה השתנה לאורך השנים?

ערכי התקציב לאורך השנים (כפי שהופיעו בספרי התקציב)