דלג לתוכן עיקרי
24.13.51.06

שעות נוספות אחיות 21583 פארא 819 מנמ"ש 4918

תקציב מאושר: 1,462,000
תקנה תקציבית בתכנית נס ציונה - בית חולים (תחת תחום שירותי בריאות הנפש בסעיף משרד הבריאות).
כוללת תקציב עבור הוצאה מסוג ספציפי בפעילות אחת של הממשלה.
בשנת 2003 תקציב שעות נוספות אחיות 21583 פארא 819 מנמ"ש 4918 הוא ₪1,167,000.
אחרי העברות תקציביות, התקציב הוא ₪1,462,000
זוהי תקנת הוצאה המשמשת לצורך שכר-שכר בארץ.

הביצוע בשנת 2002 עמד על ₪1,559,402
תקציב זה פעיל בין השנים: 2001 - 2003.

איך התקציב בסעיף זה השתנה לאורך השנים?

ערכי התקציב לאורך השנים (כפי שהופיעו בספרי התקציב)