דלג לתוכן עיקרי
יש להתחבר בכדי
להוסיף לרשימה

עבודה בלתי צמיתה אחיות 66 מנמ"ש 162

24.13.51.05

1,660,000
בשנת 2003 תקציב עבודה בלתי צמיתה אחיות 66 מנמ"ש 162 הוא ₪1,953,000.
אחרי העברות תקציביות, התקציב הוא ₪1,660,000
זוהי תקנת הוצאה המשמשת לצורך שכר-שכר בארץ.

הביצוע בשנת 2002 עמד על ₪1,454,572
תחת סעיף זה מוקצים 228 חודשי עבודה בלתי צמיתה (יועצים וקבלנים)
תקציב זה פעיל בין השנים: 1999 - 2003.

איך התקציב בסעיף זה השתנה לאורך השנים?

ערכי התקציב לאורך השנים (כפי שהופיעו בספרי התקציב)