דלג לתוכן עיקרי
בשנת 1998 תקציב עבודה בלתי צמיתה חדשי עבודה 300 הוא ₪4,903,000.
אחרי העברות תקציביות, התקציב הוא ₪4,882,000
זוהי תקנת הוצאה המשמשת לצורך שכר-שכר בארץ.
תחת סעיף זה מוקצים 301 חודשי עבודה בלתי צמיתה (יועצים וקבלנים)

באילו דרכים ושיטות מוציאים את הכסף בסעיף זה?