דלג לתוכן עיקרי
24.13.51

נס ציונה - בית חולים

תקציב מאושר: 45,596,000
תכנית בתקציב המדינה - תחת תחום שירותי בריאות הנפש בסעיף משרד הבריאות.
לרוב כוללת תקציב עבור פעילות מרכזית אחת של הממשלה. העברות תקציביות מבוצעות ברמת התכנית.
בשנת 2003 תקציב נס ציונה - בית חולים הוא ₪43,723,000.
אחרי העברות תקציביות, התקציב הוא ₪45,596,000
בחלוקה לפי סוגי הוצאה עיקריים:
  • שכר: ₪40,391,000 (88.58%)
  • רכש וקניות: ₪5,205,000 (11.42%)

הביצוע בשנת 2002 עמד על ₪43,679,585
תחת סעיף זה מוקצים 233 תקני כח אדם , ובנוסף 228 חודשי עבודה בלתי צמיתה (יועצים וקבלנים)
תקציב זה פעיל בין השנים: 1997 - 2003.

מהם תתי הסעיפים של סעיף זה?