דלג לתוכן עיקרי
בשנת 1999 תקציב בית חולים לחולי הנפש הוא ₪36,401,000.
אחרי העברות תקציביות, התקציב הוא ₪39,695,000
בנוסף, קיימת בסעיף זה הוצאה המותנית בהכנסה בסך של ₪777,000.
בחלוקה לפי סוגי הוצאה עיקריים:
  • שכר: ₪36,285,000 (91.41%)
  • רכש וקניות: ₪3,410,000 (8.59%)

הביצוע בשנת 1998 עמד על ₪36,688,574
תחת סעיף זה מוקצים 231 תקני כח אדם , ובנוסף 300 חודשי עבודה בלתי צמיתה (יועצים וקבלנים)
תקציב זה פעיל בין השנים: 1997 - 1999.

מהם תתי הסעיפים של סעיף זה?