דלג לתוכן עיקרי
יש להתחבר בכדי
להוסיף לרשימה

שעות נוספות אחיות 35,015 ע.ר.א 2,000 מנמ"ש 14,000

24.13.46.06

3,924,000
בשנת 2011 תקציב שעות נוספות אחיות 35,015 ע.ר.א 2,000 מנמ"ש 14,000 לא הוקצה.
אחרי העברות תקציביות, התקציב הוא ₪3,924,000
זוהי תקנת הוצאה המשמשת לצורך שכר-שכר בארץ.
בנוסף, קיימת בסעיף זה הוצאה המותנית בהכנסה בסך של ₪3,643,000.

באילו דרכים ושיטות מוציאים את הכסף בסעיף זה?