דלג לתוכן עיקרי
יש להתחבר בכדי
להוסיף לרשימה

שעות נוספות אחיות 47571 פארא 1678 מנמ"ש 10671

24.13.46.06

2,719,000
בשנת 2004 תקציב שעות נוספות אחיות 47571 פארא 1678 מנמ"ש 10671 הוא ₪2,795,000.
אחרי העברות תקציביות, התקציב הוא ₪2,719,000
זוהי תקנת הוצאה המשמשת לצורך שכר-שכר בארץ.

באילו דרכים ושיטות מוציאים את הכסף בסעיף זה?